Tiedote: Wirtaa vihtiläisille vanhuksille

Lehdistötiedote – vapaa julkaistavaksi 26.8.2014
 

Liikunnalliset kotikäynnit tähtäävät laitoshoidon vähenemiseen – säätiö ja urheiluseura kunnan avuksi

 
Tuovi Siiri Hännisen säätiön rahoittama ja Nummelan Palloseuran toteuttama pilottihanke tarjoaa liikunnallisia kotikäyntejä senioreille Vihdissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja heidän mahdollisuuksia asua omassa kodissaan.
 
Vanhusten hoidosta huolehtiminen on iso kysymys koko Suomessa. Ikäihmisten laitoshoidon tarpeen vähentäminen on yksi tärkeistä valtakunnallisista tavoitteista. Tällä saavutettaisiin säästöjä sekä parannettaisiin ikäihmisten elämänlaatua.
 
Monissa kunnissa resurssit riittävät vain perinteisen kotihoidon tarjoamiseen vanhuksille, mutta toimintakykyä vahvistavaa liikunnallista ohjausta ja tukea ei ole ollut mahdollista tarjota. Vihdissä käynnistetään nyt Tuovi Siiri Hännisen säätiön tuella pilottihanke, jossa senioreille järjestetään liikunnallisia kotikäyntejä. Kotikäynnit suunnataan vihtiläisille vanhuksille, joiden itsenäinen asuminen voi vaarantua heikon toimintakyvyn vuoksi tai jotka tarvitsevat tukea liikkumisen vahvistamiseen sairaalasta kotiutuessaan. Uutta ajattelua ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” -hankkeessa edustaa se, että liikunnalliset kotikäynnit toteuttaa urheiluseura Nummelan Palloseura.
 
”Säätiömme lähtee erittäin mielellään tukemaan hanketta, joka on erinomaisesti linjassa säätiömme tarkoituksen kanssa ja joka vastaa todelliseen, ajankohtaiseen tarpeeseen”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Kankuri. ”Kyseessä on tärkeä pilottihanke ja toivonkin, että sen myötä löydämme kustannustehokkaan toimintamallin ja myös uusia rahoittajia, joiden myötä tätä toimintaa voidaan jatkaa tulevaisuudessa”, jatkaa Juha Kankuri.
Myös Vihdin kunnan liikuntapalvelut sekä Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin yhteinen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen perusturvakuntayhtymä Karviainen toivottavat hankkeen tervetulleeksi.
 
”Vanhusten toimintakyvyn ylläpito vaatii ammattimaista liikunnallista ohjausta ja jatkuvaa tukea. Valitettavasti Karviaisella ei ole resursseja tukea riittävästi kotona asuvien ikäihmisten fyysistä kuntoa, liikunnallista aktiivisuutta tai toimintakyvyn ylläpysymistä”, perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelupäällikkö Minna Luoto toteaa. Karviainen tarjoaa kuitenkin henkilöresursseja Nummelan Palloseuran liikunnanohjaajan perehdyttämiseen vanhusten liikunnan erityiskysymyksiin sekä alkututkimuksen, liikuntasuunnitelman sekä loppumittauksen- ja arvioinnin tekemiseen.
 
”Tuovi Siiri Hännisen säätiön tukema hanke on tervetullut. Se tukee liikuntapalvelun lähimmäisenliikuttaja-toimintaa ja antaa mahdollisuuden yhdessä kehittää kotona asuvien ikäihmisten liikunnallista toimintaa ja laajentaa sitä”, Vihdin kunnan liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka jatkaa.
 
Nyt käynnistyvä pilottihanke jatkuu ensi vuoden elokuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen saavutetut tulokset arvioidaan. Väliarviointi tehdään puolen vuoden jälkeen. Hankkeen tavoitteena on järjestää kotikäyntejä noin viidellekymmenelle Karviaisen määrittelemälle vanhukselle. Projektissa annetaan yksilöllistä liikunnanohjausta asiakkaan, liikunnanohjaajan ja fysioterapeutin tekemän suunnitelman mukaisesti 1-2 kertaa viikossa.
 
”Nummelan Palloseura järjestää kaikenikäisille tarjottavan harraste- ja kilpatoiminnan lisäksi päiväkotiliikuntaa, iltapäiväkerhotoimintaa, liikuntakerhoja sekä lukion ja yläkoulujen valinnaisainefutista. Vanhusten toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävä pilottihanke sopii ajatusmaailmaamme todella hyvin ja on hienoa, että voimme kantaa kortemme kekoon tärkeässä työssä”, Nummelan Palloseuran puheenjohtaja Nina Åberg kertoo.
 
 
Lisätietoja:
Kari Liukko, asiamies, Tuovi Siiri Hännisen säätiö Puh. 040-8429496, kari.liukko (at) tsh-saatio.fi
Timo Tuomi, urheilutoimenjohtaja, Nummelan Palloseura Puh. 0500 670 254, timo.tuomi (at) nups.fi
Peruskuntayhtymä Karviainen
Vihdin kunnan liikuntatoimi