Tuetut hankkeet

2023:

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Via Dia Nummelan yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2023. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 43 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2023, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on noin 28 500 euroa.

2022:

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2022. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 43 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2022, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on noin 45 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla kaikille Vihdin 7.-luokkalaisille. Tapahtuma striimattiin myös 8.- ja 9.-luokkaisille. Säätiön myöntämä avustus on 1 400 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Hiiden Omaishoitajat ry:n vihtiläisille jäsenilleen toteutettavaa Kinestetiikka-koulutusta, jolla tuetaan omaishoitajien ja -hoidettavien toimintakykyä ja jaksamista sekä helpotetaan fyysistä kuormitusta arjen tilanteissa. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 2 000 euroa. Koulutus toteutuu vuoden 2023 aikana.

2021:

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta vuodelle 2021. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 43 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta vuodelle 2021, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 17 000 euroa.

Säätiön tarkoitusta tukeville yleishyödyllisten hankkeille myönnettyjen avustusten kokonaissumma saavutti 500 000 euron rajan.

2020:

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2020. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 43 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2020, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 16 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 500 euroa.

2019:

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2019. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 27 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2019, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 38 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 500 euroa.

2018:

Säätiö on päättänyt tukea Balanssi Holding Oy LTD:n hanketta passivoitumisvaarassa olevien ikäihmisten liikuttamiseksi syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on saada 100 passivoitumisvaarassa olevaa vihtiläistä ikäihmistä aktiiviseen ja ohjattuun liikuntaan. Hankkeessa pyritään tarjoamaan ohjattua liikuntaa eläkeiän saavuttaneille ikäihmisille, joilla on kyky ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuolella järjestettyyn ryhmä- ja yksilöliikuntaan. Vihdissä on paljon tähän ikäryhmään kuuluvia henkilöitä, jotka syystä tai toisesta eivät liiku riittävästi. Säätiön tavoite on olla mukana mahdollistamassa tämän kohderyhmän aktivoimista ja täten tuoda ennakoivaa tukea yli 65-vuotiaiden liikuttamiselle, jolla voidaan ennaltaehkäistä liikkumattomuuden aiheuttamia vaivoja ja sairauksia. Säätiön myöntämä avustus on 32 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 500 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2018. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2018, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

2017:

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2017, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2017. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 27 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 500 euroa.

2016:

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 500 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2016, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2016. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Eläkeliiton Nummelan yhdistys ry:n virkistys- ja muuta toimintaa. Säätiön myöntämä avustus on 1 000 euroa.

2015:

Säätiö on päättänyt jatkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta edelleen vuodelle 2015, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on päättänyt jatkaa Nummelan palloseuran (NuPS), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin vanhusten tuki ry:n yhteishankkeen ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” rahoitusta edelleen vuodelle 2015. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on noin 42 000 euroa.

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vihdin paikallisyhdistyksen koordinoimaa ”Meidän koulussa ei kiusata”-teemapäivään Kuoppanummen koululla. Säätiön myöntämä avustus on 1 500 euroa.

2014:

Säätiö on päättänyt tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteishanketta, jonka puitteissa tehdään ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa Vihdissä. Säätiön myöntämä avustus hankkeelle on 30 000 euroa.

Säätiö on myöntänyt avustuksen, jonka turvin voidaan järjestää liikunnallisia kotikäyntejä vihtiläisille vanhuksille. ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” -hankkeen päävastuullinen toteuttaja on Nummelan palloseura (NuPS), joka toimii tiiviissä yhteistyössä perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Vihdin kunnan ja Vihdin vanhusten tuki ry:n kanssa. Kyseessä on vuoden mittainen pilottihanke. Säätiön myöntämä avustus on noin 42 000 euroa ja se kattaa NuPS:n palkkaaman osa-aikaisen nuoren liikunnanohjaajan palkkakustannukset, tarvittavat välinehankinnat ja toiminnasta aiheutuvat muut kulut.