Avustushakemukset

Retired woman relaxing outdoors

Säätiö hakee sopivia avustuskohteita sekä vanhusten, että lasten hoito- ja suojelutyön saralla. Säätiö ottaa myös mielellään vastaan hanke-ehdotuksia ja hakemuksia säätiön toiminnan tarkoitusta tukeviin hankkeisiin.

Säätiö jakaa avustuksia toimintansa tarkoituksen mukaisiin hankkeisiin Vihdin alueella vuosittaiseen budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, yritykset ja rekisteröidyt säätiöt.

Avustuksia voi hakea tammi- ja lokakuun välisenä aikana. Säätiön hallitus käsittelee säätiölle lähetetyt hakemukset kokouksessaan mahdollisimman nopeasti.

Avustuksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Avustushakemuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi, yhteystiedot
  • Hakijan tilitiedot maksatusta varten
  • Hankkeen tavoite ja sen sopivuus Tuovi Siiri Hännisen säätiön toimintaan eli vanhusten ja lasten suojelu- ja hoitotyöhön
  • Hankkeen budjetti ja haettavan avustuksen suuruus
  • Hankesuunnitelma
  • Hankkeen raportointi- ja viestintäsuunnitelma

Säätiö käsittelee vain sähköisesti toimitetut avustushakemukset. Hakemus liitteineen lähetetään säätiön asiamiehelle sähköpostilla.