Toiminta

pariskunta_meri_1600x500

Säätiö selvittää yhteistyössä Vihdin alueella toimivien julkisen ja/tai yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa millaiselle hoito- ja suojelutyölle on akuutein tarve. Tällöin keskiöön nousevat mm. vanhusten toimintakyvyn parantaminen, itsenäisen arjessa suoriutumisen vahvistaminen ja aktiiviseen sosiaaliseen elämään kannustaminen. Säätiö pyrkii avustamaan toimijoita ja hankkeita, jotka parhaiten tukevat edellä mainittuja osa-alueita.

Säätiön toiminnassa painotetaan lasten hyvinvoinnin tukemista ennaltaehkäisevästi, yhteistyössä perheiden ja perheille tukea tarjoavien tahojen kanssa. Tarkoituksena on edistää lasten kehitystä, oppimista ja tasapainoista kasvua. Säätiö pyrkii avustamaan toimijoita ja hankkeita, jotka parhaiten tukevat edellä mainittuja tavoitteita.