Lahjoitukset

Old elderly woman with funny goody face

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia. Säätiön lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvon säilyttäminen.

Yksityishenkilöiden tekemien lahjoitusten tai testamenttilahjoitusten käytöstä lahjoittaja useimmissa tapauksissa antaa seikkaperäiset määräykset. Lahjoitukset voidaan antaa suoraan Tuovi Siiri Hännisen säätiön toimintaan tai niistä voidaan esimerkiksi muodostaa nimikkorahastoja. Nimikkorahastojen perustamisen ja niiden muodon tulee noudattaa Tuovi Siiri Hännisen säätiön tarkoitusta eli vanhusten ja lasten hoito- ja suojelutyötä. Rahastomuotoja on erilaisia. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi lahjoittajan nimeä kantava rahasto, jonka tuotosta jaetaan määräajoin määrätty osa avustuksina. Nimikkorahaston tuottoa voidaan myös käyttää lahjoittajan haluamaan muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Käyttömääräys voi olla myös vapaamuotoinen, missä lahjoittaja jättää säätiön hallituksen päätettäväksi tuoton käyttämisestä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen. Osa vuotuisesta tuotosta siirretään useimmissa tapauksissa pääomaan sen reaaliarvon säilymisen turvaamiseksi.