Visio

Old woman

 

Säätiö on Vihdin alueella tunnettu ja arvostettu vanhusten ja lasten hyväksi tekemästään työstä. Säätiö on aktiivinen toimija ja se

  • seuraa vanhusten ja lasten alati kasvavia hoito- ja suojelutarpeita, joihin yhteiskunnan tuki ja/tai resurssit eivät riitä
  • avustaa paikallisia tai maanlaajuisia organisaatioita toteuttamaan säätiön tarkoituksen mukaista ja mahdollisimman ennaltaehkäisevää toimintaa
  • pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään tietoisuutta yhteisvastuullisuuden tarpeellisuudesta ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen mielipiteeseen