Vihdin kunta on myöntänyt säätiölle maisematyölupia

Tuovi Siiri Hännisen säätiö on hakenut maastotyölupaa omistamilleen kiinteistöille. Maastotyöluvan tarkoituksena on saada säätiölle mahdollisuus tehdä metsänhoidollisia toimenpiteitä harvennus- ja uudistushakkuin. Maastotyölupa jätettiin Vihdin kunnalle kesäkuussa 2014 ja luvat myönnettiin säätiölle marraskuussa.

Vihdin kunnan myöntämä maisematyölupa kattaa seuraavat säätiön omistamat kiinteistöt

  • 927-406-2-545, Saarelan tila
    • Palsta 1, joka rajoittuu Nummelan vanhan aseman läheisyydestä, Asemantien ja rautatien välisellä osuudella kunnantalolle, pinta-ala n. 3.5 ha
    • Palsta 2 Kalkkimäen alueella, pinta-ala n. 6.3 ha
  • 927-406-2-652, Pesäpuunkuja 1, kaavoitettu tontti, n. 0.4627 ha
  • 927-406-2-653, Pesäpuunkuja 4, kaavoitettu tontti, 0.0863 ha
  • 927-406-2-654, Pesäpuunkuja 6, kaavoitettu tontti, 0.0875 ha

Palstojen tarkemmat sijainnit käyvät ilmi erillisestä karttaliitteestä.

Osana maisematyöluvan hakuprosessia kunta on kuullut kiinteistöjen rajanaapureita. Kunta kuuli yhteensä 9 naapurikiinteistön omistajaa, joista kenelläkään ei ollut huomautuksia maisematyölupaan.

ELY-keskus on tehnyt Saarelan tilalla luontoselvityksen, jonka tuloksien mukaan Kalkkimäen alueella sijaitsevalla palstalla on liito-oravaesiintymä. Säätiön vaatimuksesta kyseisellä palstalla tehtiin ylimääräinen maastokatselmointi, jonka avulla voitiin määrittää liito-oravaesiintymän tarkka rajaus ja vaatimukset metsänhoitotoimenpiteille.

Myös Saarelan toisen tilan metsänhoitotoimenpiteitä rajattiin sillä sijaitsevan muinaismuistolain mukaan suojellun kiinteän muinaisjäännöksen takia. Museoviraston lausunnon mukaan muinaisjäännöksen välittömästä läheisyydestä on hyvä poistaa kaikki puut ja pensaat, jotta myöhemmät vauriot vältettäisiin ja puolustusvarustukset hahmottuisivat ympäristöstään entistä paremmin. Muinaisjäännöksen alueella puunkorjuuta täytyy kuitenkin toteuttaa niin, että muinaisjäännöksen rakenteiden yli ei ajeta metsätyökoneilla, eikä muinaisjäännösalueelle jätetä hakkuutähteitä.

Saadun maisematyöluvan myötä säätiö käynnistää metsänhoitotoimenpiteet tammi-helmikuussa 2015.

Lisätietoja:
Kari Liukko, asiamies, Tuovi Siiri Hännisen säätiö Puh. 040 842 94 96, etunimi.sukunimi@tsh-saatio.fi

Karttaliite Saarela 1 ja 2
Karttaliite Pesäpuunkuja

Tiedote maisematyöluvasta