Tuovi Siiri Hännisen säätiö myönsi uusia avustuksia vuodelle 2021. Säätiön jakamien avustusten kokonaissumma ylitti puolen miljoonan euron rajapyykin

10.1.2021 TIEDOTE – VAPAA JULKAISTAVAKSI

Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallitus on päättänyt jatkaa yhteistyötään Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Uudenmaan piirin ja Nummelan Palloseuran (NuPS) kanssa. Säätiö on myöntänyt molemmille toimijoille avustukset, joiden turvin toimijat voivat jatkaa arvostettua toimintaansa lasten ja vanhusten hoito- ja suojelutyön parissa Vihdin alueella. Nyt myönnettyjen avustusten myötä säätiö on tukenut tarkoituksensa mukaista toimintaa Vihdissä yli 500 000 eurolla vuodesta 2014 alkaen.

 

Tuovi Siiri Hännisen säätiö ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 alkaen. Säätiön hallitus myönsi 17 000 euron suuruisen avustuksen vuodelle 2021.

Vihdissä, kuten monissa muissakin Suomen kunnissa resurssit ja mahdollisuudet tarjota lapsiperheille suunnattua ennakoivaa perhe- ja nuorisotyötä ovat rajalliset. Tuovi Siiri Hännisen säätiön tuen turvin MLL on jatkanut jo vakiintuneita tukitoimintoja lapsiperheiden ja lasten tueksi. Vuoden 2021 toimintaa on kevennetty koronaviruksesta johtuen ja toiminta keskittyy kuluvana vuonna vanhempainryhmätoimintaan, tilapäiseen lastenhoitoapuun, perhekummitoimintaan ja suojatievalvontaan.

 

Nummelan Palloseura (NuPS) ja Tuovi Siiri Hännisen säätiö aloittivat yhteistyönsä syyskuussa 2015 käynnistetyllä ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille”-hankkeella. Hankkeen myötä Vihdin alueelle on syntynyt uraauurtava palvelumalli, jossa kolmannen sektorin toimija tuottaa vihtiläisille kotona asuville ikäihmisille terveyttä ja hyvinvointia parantavia palveluja yhteistyössä Vihdin kunnan ja Peruskuntayhtymä Karviaisen kanssa. Säätiön myöntämä avustus vuodelle 2021 on suuruudeltaan 43 000 euroa, jonka turvin NuPS voi palkata koulutetun lähiliikuttajan, joka liikuttaa ja jututtaa vapaaehtoisia ikäihmisiä kodeissaan ohjatusti ja turvallisesti.

NuPS hakee parhaillaan lisärahoitusta, jotta ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille”-toimintaa voitaisiin jatkaa samassa laajuudessa kuin vuosina 2019 ja 2020 jolloin hanke sai myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoitusta.

 

Koronavirus (COVID-19) on vaikuttanut säätiön molempien yhteistyökumppaneiden toimintaan jo vuonna 2020. Koronaviruksen vaikutus toimintaan jatkuu myös tänä vuonna ja tästä syystä molemmat yhteistyökumppanit jatkavat toimintaansa vuoden 2020 aikana vakiintunein keinoin, joissa toimitaan ns. terveys edellä. Toimintaa, joka edellyttää ihmiskontaktia on jätetty pois ja vastaavasti tilalle on kehitetty uusia vaihtoehtoja.

”Säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja vanhusten hoito- ja suojelutyötä Vihdissä. MLL:n ja NuPS:n toteuttamat hankkeet ovat tukeneet tätä hienosti ja hankkeista saatu palaute on ollut yksinomaan positiivista”, toteaa Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtinen. ”On ollut hienoa nähdä kuinka näiden kahden hankkeen yhteydessä tehty työ on vakiintunut Vihdin alueella ja kuinka ne ovat sopeutuneet myös koronan mukanaan tuomiin erikoisoloihin. Säätiö toivoo, että NuPS onnistuu löytämään lisärahoitusta myös muilta tahoilta”, jatkaa Antti Lehtinen.

 

Lisätietoja:

Kari Liukko, asiamies, Tuovi Siiri Hännisen säätiö
Puh. 040 842 94 96, etunimi.sukunimi (at) tsh-saatio.fi