Toimintakeskuksen rakentamista selvitetään

Testamenttimääräyksen mukaan säätiö ylläpitää tarkoituksensa toteuttamiseksi toimintakeskusta Saarelan tilan alueella. Kyseinen alue on nyt kaavoitettu maa- ja metsätalousmaaksi, joten ensimmäisenä toimena Saarelan tilalle pyritään saamaan asianmukainen kaavoitus, joka mahdollistaa toimintakeskuksen rakentamisen joko uuden kaavoituksen kautta tai säätiön omistuksessa olevalle jo aiemmin kaavoitetulle maalle.

Säätiön hallitus selvittää ja suorittaa toimintakeskuksen rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä.  Ennen toimintakeskuksen rakentamista säätiö keskittyy avustamaan muita kohteita ja hankkeita, jotka tukevat säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa.