Tiedote: Tuovi Siiri Hännisen säätiön ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut

Tiedote – vapaa julkaistavaksi 24.2.2015

 

Tuovi Siiri Hännisen säätiön ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut

 

Vihtiläinen Tuovi Siiri Hännisen säätiö on saanut toimintansa hyvään vauhtiin. Säätiö myönsi vuonna 2014 yhteensä 72 000 euroa avustuksina Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirille (MLL) ja Nummelan Palloseuralle (NuPS). Avustuksien myötä säätiö on tukenut kahta merkittävää hanketta Vihdin alueella. Hankkeiden tulokset ovat olleet hyviä ja rohkaisevia.

Vuonna 2013 perustetun Tuovi Siiri Hännisen säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja vanhusten hoito- ja suojelutyötä Vihdin alueella.

Vuosi 2014 oli säätiön ensimmäinen operatiivinen vuosi, minkä aikana säätiö teki paljon työtä toimintansa perusrakenteiden organisoimiseksi ja myös ensimmäisten avustuskohteiden tukemiseksi.

”Säätiön toiminta on käynnistynyt hyvin. Kiitos siitä kuuluu hyville yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat toteuttaneet säätiön tukemia hankkeita ja myös aktiiviselle hallitukselle”, toteaa Juha Kankuri, Tuovi Siiri Hännisen säätiön puheenjohtaja.

”Olemme panostaneet paljon säätiön hallinnon rakentamiseen, aktiiviseen tiedottamiseen kotisivuillamme ja mediassa sekä luonnollisesti myös säätiön tarkoitusta tukevien hankkeiden rahoittamiseen.”

Säätiö myönsi avustuksia kahdelle ajankohtaiselle hankkeelle Vihdissä. MLL:n ”Ennaltaehkäisevä lapsi- ja perhetoiminta Vihdissä” -hanke sai ensimmäisen vuotensa täyteen helmikuussa ja NuPS:n koordinoima ”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” -hankekin on saavuttanut puolivälinsä. Hankkeiden tuloksia raportoitiin säätiön hallitukselle 11. helmikuuta 2015. Molemmissa hankkeissa on saavutettu hyviä tuloksia.

 

Ennaltaehkäisevä lapsi- ja perhetoiminta Vihdissä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on tarjonnut ammatillista ohjausta vapaaehtoisten perhetoiminnalle mm. perhekahvilatoiminnan sekä kylämummi- ja kylävaaritoiminnan muodossa. Lisäksi MLL on järjestänyt vapaaehtoisten koulutustapahtumia, käynnistänyt avoimen perhekeskustoiminnan ja perhekummi- ja kaveritoiminnan sekä tarjonnut tilapäistä lastenhoitoapua Vihdissä.

MLL:n Vihdin yhdistyksen vapaaehtoisten perhekahvilaohjaajien pyörittämiä perhekahviloita toimi vuonna 2014 Vihdin Kirkonkylässä, Ojakkalassa, Otalammella ja Nummelassa. Perhekahviloita pidettiin kaikkiaan 93 kertaa ja ne osoittautuivat erittäin suosituiksi. Perhekahviloissa oli yhtensä 2 332 käyntikertaa, joista aikuisilla oli 1 013 ja lapsilla 1 319 käyntikertaa.

Kylämummi- ja kylävaaritoiminnan tarkoitus on tarjota seniori-ikäisille mielekästä toimintaa lapsiperheiden parissa ja tukea perheiden hyvinvointia edistämällä sukupolvien välistä kanssakäymistä. Hankkeen myötä Vihdin alueella toimii nyt viisi kylämummia ja yksi kylävaari.

MLL järjesti perhekeskustoiminnan piirissä ammatillisesti ohjattuja, perheille tarkoitettuja maanantai-iltapäiväryhmiä ja alustettuja teemailtoja keskiviikkoiltaisin yhteensä 11 kertaa ja yli sadalle asiasta kiinnostuneelle henkilölle. Yhdessä vanhempana -toiminta on perheen vuorovaikutukseen ja parisuhteeseen liittyvää vertaisryhmätoimintaa. Vihti on ollut tämän toiminnan pilottipaikkakuntana vuonna 2014. Yhteistyössä Vihdin Kirkonkylän Myrskylänmäen päiväkodin ja neuvolan kanssa järjestettiin neljä teemailtaa ja yksi teemapäivä yhteensä 146 osallistujalle.

MLL:n perhekummitoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoite on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta lapsiperheiden arjessa, ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasaantumista perheissä sekä lisätä perheiden arjen voimavaroja ja elämänhallintaa. Myös MLL:n kaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua ja organisoitua vapaaehtoista nuorten tukihenkilötoimintaa. Se on suunnattu 7-17 -vuotiaille nuorille ja sen tarkoituksena on toimia nuorten ja lasten ennaltaehkäisevänä tukihenkilötoimintana, vahvistaa lapsen tai nuoren itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä lisätä tämän hyvinvointia. Yhdistettyjen perhekummi-kaveritoiminnan kurssien tuloksena Vihdissä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 14 vapaaehtoiskoulutuksen saanutta kummia, 12 perhekummisuhdetta ja kaksi kaverisuhdetta.

MLL:n Uudenmaan piiri on kouluttanut Vihdin alueelle yhteistyössä Hiidenopiston kanssa lastenhoitajia. He toimivat perheissä tilapäisenä lastenhoitoapuna. Kurssi pidettiin kesäkuussa ja tällä hetkellä toiminnassa on mukana 11 hoitajaa. Palveluun on rekisteröitynyt 38 perhettä, jotka ovat käyttäneet palvelua yhteensä 134 tunnin verran.

 

Wirtaa vihtiläisille vanhuksille

”Wirtaa vihtiläisille vanhuksille” -hanke käynnistyi 1. syyskuuta 2014. Hankkeen tavoitteena on järjestää aktivoivia kotikäyntejä vihtiläisille vanhuksille, jotka eivät ole tällä hetkellä kunnallisten palvelujen piirissä. Hankkeessa keskitytään ikäihmisten liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen, mikä edesauttaa heidän päivittäisten askareiden sujumista ja mahdollistaa heidän kotona asumisensa entistä pidempään.

Hanke on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen siksi, että sen toteuttamisesta vastaa paikallinen urheiluseura NuPS yhteistyössä peruskuntayhtymä Karviaisen, Vihdin kunnan ja Vihdin Vanhusten tuki ry:n kanssa. Kyseessä on pilottihanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja testata uutta, kustannustehokasta vanhustentyön konseptia, jossa ns. kolmas sektori toteuttaa kuntalaisille suunnattua palvelua.

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja sen toiminnan piirissä on ollut yhteensä 40 vihtiläistä vanhusta. Heille kaikille on tehty alkukartoitus ja henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Yleisimpänä liikuntamuotona on ollut kävely ja jumppa, jossa käytetään joko omia apuvälineitä tai NuPSin ja Karviaisen toimittamia jumppapalloja, kuminauhoja ja muita liikuntavälineitä. Kukin osallistuja pitää henkilökohtaista liikuntapäiväkirjaa, jolla seurataan osallistujan liikkumisen ja aktiivisuuden kehittymistä.

Hanke on nyt puolivälissä. Valtaosa hankkeeseen osallistuneista vanhuksista on pitänyt NuPSin toimintaa joko erinomaisena tai hyvänä. Liikunnallisten valmiuksien parantumisen lisäksi hankkeen asiakkaat ovat arvostaneet hyvää juttuseuraa, joka piristää arkea.

Pilottihanke jatkuu elokuun loppuun saakka. Tuovi Siiri Hännisen säätiön ja kaikkien hankkeeseen osallistuneiden tavoitteena on saada hankkeelle uusia rahoittajia ja jatkoa myös tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja säätiöstä ja tämän tiedotteen hankkeista saatavissa:

Tuovi Siiri Hännisen kotisivuilta, www.tsh-saatio.fi

sekä seuraavilta henkilöiltä:

Kari Liukko, asiamies, Tuovi Siiri Hännisen säätiö
Puh. 040 842 94 96, kari.liukko (at) tsh-saatio.fi

Pia Metsähuone, toiminnanjohtaja. MLL Uudenmaan piiri
Puh. 040 839 10 93, pia.metsahuone (at) mll.fi

Timo Tuomi, urheilutoimenjohtaja, Nummelan Palloseura
Puh. 0500 670 254 timo.tuomi (at) vihti.fi

 

Tämä tiedote PDF-muodossa: TSH-säätiön ensimmäinen toimintavuosi